one definition of Bob:  

My restaurant order of preference...

1) Japanese
2) Vietnamese
3) Thai
4) Chinese
5) Korean (try the Hwe Dup Bap)
6) Indian
7) Any other Asian food
8) — 98) (tie) Italian, Mexican, German, Russian, Greek, Portuguese, Moroccan, Hungarian, French, Swedish, Israeli, Jamaican, Cuban, Peruvian, Latvian, Ethiopian, Tierra del Fuegian, etc.
99) McDonald's
100) Eskimo (not a fan of whale blubber)


De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. So There !

© Robert Bendesky 2006
All Rights Reserved

 

Welcome
About us
  BOB
  cozy
  seneca
  blake
 
Sushi meals

MY TOP 100 RESETAURANTS

Primate MP3s
Odds 'n' Sods
Letter to PA 6th
publications

last updated
17-Oct-2007